Subcontracting / kooperacja

W zakresie montażu akcesoriów, podzespołów oraz wyrobów gotowych. Oferujemy montaż ręczny oraz mechaniczny akcesoriów,
podzespołów i wyrobów gotowych na podstawie dostarczonej dokumentacji technologicznej z możliwością wykorzystania komponentów
własnych i powierzonych.

Cały proces produkcji podlega 100% kontroli jakości.

Zapewniamy krótkie terminy realizacji zamówień oraz własny transport.

Posiadamy status Zakładu Pracy Chronionej, co pozwala naszym Klientom na korzystanie z ulg we wpłatach na PFRON – stosownie do postanowień zawartych w Art.22 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r. Dz. U. Nr 123, poz. 776. z późniejszymi zmianami.