Obróbka mechaniczna

 

Oferujemy szeroki zakres usług w zakresie obróbki metalu:

  • frezowanie
  • toczenie
  • gwintowanie
  • cięcie
  • szlifowanie

 

Park maszynowy obsługiwany jest przez wykwalifikowanych pracowników, co pozwala nam zapewnić najwyższy poziom usług.

Posiadamy status Zakładu Pracy Chronionej, co pozwala naszym Klientom na korzystanie z ulg we wpłatach na PFRON – stosownie do postanowień zawartych w Art.22 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r. Dz. U. Nr 123, poz. 776. z późniejszymi zmianami.