Spółdzielnia Inwalidów Pokój w Rynie

1
zatrudnione osoby
1 %
osób niepełnosprawnych
1 %
niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym